Formularz rejestracji on-line

w celu rejestracji par prosimy o uzupełnienie formularza on-line

Uwaga!

Rejestracja on-line została zakończona.

Grupy zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt z organizatorami.

Formularz nie zawiera błędów!

Zweryfikuj poprawność danych zamieszczonych poniżej i dokończ rejestrację uczestników

Klauzula informacyjna

Podanie danych i zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, lecz niezbędne do przyjęcia zgłoszenia oraz udziału grupy w Turnieju. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wysłanie zgłoszenia.

Informujemy, że Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres turniej@wokwronki.pl z adresu e-mail wykorzystanego do rejestracji formularza. Jesteśmy tylko ludźmi, więc usunięcie Twoich danych potrwa ok. 48h i powiadomimy Ciebie o tym fakcie. Cofnięcie zgody przed zakończeniem Turnieju wiązać się będzie z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie.

Podane dane zostaną usunięte z naszej bazy danych w terminie 30 dni od zakończenia Turnieju za wyjątkiem danych wykorzystanych do publikacji na stronie internetowej Turnieju wyników. Dane kontaktowe pozostaną w naszej bazie teleadresowej abyśmy mogli poinformować Ciebie o kolejnych edycjach Turnieju. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą przekazywane państwom trzecim ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione do tego z mocy prawa.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Oświadczenia

  • kontakt i przekazywanie informacji drogą elektroniczną
  • przekazanie powyższych danych do Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF®
  • przetwarzanie powyższych danych przez Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się na folklor" z siedzibą w Poznaniu na ulicy os. Powstań Narodowych 26/14, kod pocztowy: 61-214 oraz Wroniecki Ośrodek Kultury z siedzibą we Wronkach na ulicy Poznańskiej 59, kod pocztowy: 64-510, adres e-mail: turniej@wokwronki.pl

Formularz został zarejestrowany!

Na wskazany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie rejestracji oraz formularz w formacie PDF.